Get Adobe Flash player
Начало Ресурси Доклади
Български (България)English (United States)

Докладът проучва и анализира:

  • Съществуващите знания, нагласи и очаквания от страна на децата и младите хора в домовете по отношение на ХиВ/СПИН, ИППП, рисково поведение и усвояването на жизненоважни и социални умения.
  • Дефицитите в знанията и уменията и области на необходима промяна в нагласите и равнището на социална компетентност на децата и младежите в ДОВДЛРГ.
  • Възможностите за усвояване на жизненоважни и социални умения чрез прилагане на подходите “умения за живот” и “връстници обучават връстници”.